Bærekraftige byggeprosesser

Bachelorprogram - 4,5 år, Gjøvik

Bærekraftige byggeprosesser

– Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak ved ordinære masterutdanninger i inn- og utland. Ved NTNU i Gjøvik har du mulighet til å søke opptak til Master in Sustainable Manufacturing.

 

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.