Bærekraftige byggeprosesser

Bachelorprogram - 4,5 år, Gjøvik

Bærekraftige byggeprosesser

– Studiets oppbygging

Studiet består av byggtekniske emner og samfunnsfagmessige emner innen områdene økonomi, ledelse, kommunikasjon og rettslære. Samfunnsfagene bygger på et teknologisk perspektiv, og bidrar til at studenten ser teknologien i et større perspektiv.  Faginnholdet bygger opp under den kompetansen som er nødvendig for å lede eller administrere byggeprosesser på ulike nivåer.

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å arbeide med ledelse av – eller i tilknytning til – byggeprosjekter og  primært mot deg som allerede er i en yrkessituasjon og som mangler en formell bachelorutdanning. Studiet er tilrettelagt for studenter som vil kombinere studier med jobb, og normert studietid er 4,5 år. Det forventes at du har noe kunnskap om bransjen ved studiestart, eksempelvis fra teknisk fagskole eller tilsvarende.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan