Bærekraftige byggeprosesser

Bachelorprogram - 4,5 år, Gjøvik

Bærekraftige byggeprosesser

Bilde byggeledelse

På byggeplass

NB!

NB!

Dette studieprogrammet vil ikke lenger ta opp nye studenter fra og med studieåret 2018.

Bærekraftige byggeprosesser

Om bærekraftige byggeprosesser

Byggebransjen har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft innen mange områder. Ledelse, forvaltning, saksbehandling, prosjektstyring og økonomi, for å nevne noen. Gjennom et bachelorstudium i bærekraftige byggeprosesser får du grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å innta viktige roller i en byggeprosess.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + et år relevant yrkespraksis.

Dette programmet tar ikke lengre opp nye studenter.


Jobbmuligheter

Studiet vil gi en kompetanse som er attraktiv for ledere av byggeprosjekter både på utbyggers og utførendes side.


Studiets oppbygging

Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning over 4,5 år. Dette innebærer en forventet arbeidsinnsats på rundt 25 - 30 timer pr uke i undervisningsperioden.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bærekraftige byggeprosesser
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 955
Undervisningsform: Deltid, 4,5 år

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik

Informasjonen gjelder for inneværende studieår