Bachelorprogram - 4,5 år, Gjøvik

Bærekraftige byggeprosesser

På byggeplass

Om bærekraftige byggeprosesser

Byggebransjen har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft innen mange områder. Ledelse, forvaltning, saksbehandling, prosjektstyring og økonomi, for å nevne noen. Gjennom et bachelorstudium i bærekraftige byggeprosesser får du grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å innta viktige roller i en byggeprosess.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + et år relevant yrkespraksis.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april. For studieåret 2017-2018 var det ingen opptaksgrense i førstegangsvitnemålskvoten og ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Studiet vil gi en kompetanse som er attraktiv for ledere av byggeprosjekter både på utbyggers og utførendes side.


Studiets oppbygging

Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning over 4,5 år. Dette innebærer en forventet arbeidsinnsats på rundt 25 - 30 timer pr uke i undervisningsperioden.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bærekraftige byggeprosesser
Studieprogramkode: BBYGL
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 955
Undervisningsform: Deltid, 4,5 år

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår