Bærekraftige byggeprosesser

Bachelorprogram - 4,5 år, Gjøvik

Bærekraftige byggeprosesser

– Jobbmuligheter

Studiet vil gi en kompetanse som er attraktiv for ledere av byggeprosjekter både på utbyggers og utførendes side.

Videre vil en aktuell arbeidsgiver være offentlig forvaltning innen bygg, og da spesielt bygge­saksbehandlere. Generelt kan man si at personer som arbeider innen bygge­bransjen med kontrahering og salg vil ha stor nytte av denne type kompetanse.