Bærekraftige byggeprosesser

Bachelorprogram - 4,5 år, Gjøvik

Bærekraftige byggeprosesser

– Om bærekraftige byggeprosesser

Byggebransjen har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft innen mange områder. Ledelse, forvaltning, saksbehandling, prosjektstyring og økonomi, for å nevne noen. Gjennom et bachelorstudium i bærekraftige byggeprosesser får du grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å innta viktige roller i en byggeprosess.

Studiet legger vekt på å gi deg en grunnleggend e forståelse for teknologiske utfordringer knyttet til bygg og byggeprosesser, kombinert med økonomi- og ledelsesfag. Kunnskap og ferdigheter etter endt utdanning gjør deg til en attraktiv aktør i byggebransjen, hvor du kan inneha lederoppgaver på ulike nivåer.

  • Gjennomføring av byggeprosesser, hvilke aktører som inngår og deres roller
  • Bærekraft som begrep og den betydning det har for byggebransjen
  • Lederrollen
  • Innovasjon og betydningen dette har for utvikling av bransjen
  • Grunnleggende økonomiske forhold i en bedrift
  • De forvaltningsmessige sider av en byggesak
  • Planlegging og organisering av byggeprosjekter
  • Vurdering av byggeprosjektenes innvirkning på miljø og samfunn

Unik kompetanse erverves gjennom de ulike fordypningene entreprenør- og leverandør­industrien, offentlig byggesak og bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Det forventes at du har noe kunnskap om bransjen ved studiestart, eksempelvis fra teknisk fagskole eller tilsvarende.

 

Godt å vite

Godt å vite

Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning over 4,5 år, og det vil være mulig å gjennomføre studiet uten å måtte følge forelesninger på campus. Hvert semester innledes med samling på Gjøvik. Videre vil det i varierende grad være krav til oppmøte på campus, noe som bestemmes av blant annet laboratoriearbeid.