Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Kvinne ser på 3D printer

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk utvikler innovative og bærekraftige løsninger for samfunnet. Vi forsker på moderne industriprosesser, byggeprosesser, design, miljø, fornybare materialer og teknologier.

Våre ingeniørstudenter får vitenskapelig innsikt og praktisk erfaring fra undervisning og laboratorieprosjekter, som er tett på dagens store samfunnsutfordringer.

Kontakt oss

Alle ansatte ved instituttet

Instituttleder Torbjørn Skogsrød

Studieveileder Tron Harald Torneby

Telefon 61 13 52 62

E-post adm@ivb.ntnu.no

Besøksadresse

B-bygget, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU, 2821 Gjøvik

Bli med på å skape et mer bærekraftig samfunn. Vi har årsstudier, bachelor- og masterprogram, doktorgrader (ph.d.), samt etter- og videreutdanninger.

I våre laboratorier kan forskere og studenter produsere prototyper, gjøre målinger og teste nye bærekraftige løsninger. 

Våre satsningsområder er industri 4.0, avanserte og bærekraftige kompositter, i tillegg til digital tvilling for bærekraftig byggeri.