Hva kan jeg bli?

Billedkunst - bachelorstudium (3-årig)

Hva kan du bli?

Photo: Natalie Field/NTNU

Bachelorprogrammet i billedkunst er for deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell kunstner. Utdanningen kvalifiserer også til jobber innen undervisning, reklame og utsmykning.

Gjennom bachelorprogrammet i billedkunst utvikler du din selvstendighet, evne til teoretisk refleksjon og evne til å presentere egne prosjekter. Dette er egenskaper du kan ha nytte av i mange arbeidssituasjoner.  

 

 

Videre studier

Med en bachelor i billedkunst kan du søke om opptak på vårt internasjonale masterprogram i kunst.

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Utdanningen kvalifiserer også for opptak til masterstudier i inn- og utland.

Etter endt masterutdanning finnes det muligheter for å bli stipendiat i kunst gjennom ph.d-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.