Opptak

Bachelor i billedkunst

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptak

For opptak til bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim må enhver søker ha gjennomgått hvert ledd i opptaksprosessen og fylt ut KITs eget søknadsskjema.

 

Last ned KITs søknadsskjema her.
 

 • Generell studiekompetanse (unntak fra dette kravet kan gjøres for søkere som har relevant bakgrunnskunnskap som f.eks heltids kunstskole eller lignende bakgrunn) Dette dokumenteres på søknaden med vitnemål/karakterutskrifter m.m.
   
 • Søkere som ikke har generell studiekompetanse, men ønsker å kvalifisere seg med annen bakgrunn, må også dokumentere at man behersker et skandinavisk språk og engelsk på minimumsnivå med videregående skole. Dette dokumenteres med vitnemål/karakterutskrifter.

For opptak til bachelorstudiet ved KiT må det leveres en søknad som inneholder de nødvendige dokument som etterspørres, samt en portfolio med søkerens egne kunstneriske arbeider. Et eventuelt opptak baseres på hver enkelt søkers potensiale.
Søknaden leveres digitalt via vår søknadsportal: 
Søknadsweb (https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb).

Søknaden skal bestå av:

 • søknadsskjema
 • CV
 • vitnemål
 • et portrett
 • en portfolio som presenterer opptil 8 egne kunstneriske arbeider.

Krav til filformat, navn, størrelser og andre spesifikasjoner for dokumenter og portfolio, er beskrevet under.
Alle vitnemål/karakterutskrifter skal være stemplet og signert.

Merk! Søknader som leveres etter søknadsfristen har utløpt eller mangler etterspurte dokumenter, vil ikke bli vurdert.
 

 1. Søknadsskjema: Navngi filen: «søkernummer_søknadsskjema_BFA_årstal.pdf»
   
 2. CV: En kort og presis oversikt over tidligere gjennomført utdannelse og relevant erfaring for studiet du søker på. Navngi filen «søkernummer_CV_BFA_årstal.pdf»
   
 3. Vitnemål/attester: Dokumentasjon over tidligere utdanning og eventuelle relevante attester hvis du har dette: Navngi filen «søkernummer_vitnemål/attest_BFA_årstal.pdf»
   
 4. Portrett: Et oppdatert foto av deg selv. Navngi filen «søkernummer_portrett_BFA_årstal.jpg»
   
 5. Portfolio: Portfolien skal være et dokument (PDF) som presenterer arbeider du anser som aktuelle for din kunstneriske praksis. Portfolien skal inneholde opptil åtte arbeid med maks tre foto per arbeid. Navngi filen «søkernummer_Etternavn, Fornavn_BFA_årstal.pdf»

  For hvert presentert arbeid skal denne infoen inngå:
 • Tittel, år, medium/teknikk + eventuelt link til nettside med lyd/videofil og navn på kunstnere hvis arbeidet er gjort i samarbeid.
   
 • Maleri, tegning, grafikk, skulptur, installasjon, performance skal dokumenteres i form av digital-foto eller annen relevant form. Disse skal ikke dokumenteres i form av video.
   
 • Lyd/video/film eller annet digitalt arbeid skal presenteres i form av et stillbilde og en link til en nettside. Pass på at linken fungerer, at nettsiden kan åpnes og at arbeidet kan sees på en standard PC/MAC i standard nettleser. Dette arbeidet skal vare maks 10 minutter og være et utvalg av relevante utklipp eller et kort arbeid i sin helhet. Om du har problemer med link til lyd/video/film eller annet digitalt arbeid aksepterer vi WeTransfer eller liknende. Krav til varighet og antall verk gjelder fortsatt.

Søknadsskjema: Last ned KITs søknadsskjema her.

Alle filer må opplastes til søknadsweb innen søknadsfristen 15.april.

 • Les nøye og fyll ut søknadsskjemaet.
 • Fyll ut elektronisk eller for hånd.
 • Hvis du fyller ut søknadsskjemaet for hånd, scann søknadsskjemaet inn etter at det er ferdig utfylt.

 

 1. Logg deg inn på Søknadsweb (https://www.ntnu.no/studier/soknadsweb).
   
 2. Opprett ny søknad i menyen øverst i venstre hjørne. Velg «Kunst og musikkfag» og deretter «Opptak til Kunstakademiet høst_år. Når søknaden er opprettet vil Søknadsweb sende deg en kvittering per e-post fra adressen adm@kit.ntnu.no. På kvitteringen vil det bli oppgitt et søkernummer. Du finner også søkernummeret ditt i Søknadsweb, under fanen "Mine søknader".
   
 3. Last ned KITs søknadskjema fra NTNU sine sider. Fyll ut enten elektronisk eller før inn for hånd og scann inn.
  Husk! Før inn ditt tilsendte søkernummer i KITs søknadsskjema. Det er oppgitt på kvitteringen fra Søknadsweb.
   
 4. Last opp søknadsskjemaet og annen etterspurt dokumentasjon/portfolio på «Mine dokumenter» i Søknadsweb. Spesifikasjoner og krav til disse er beskrevet under Søknadens innhold. Du kan endre/slette opplastede dokument helt frem til søknadsfristen.


Merk! Du vil motta flere e-post sendt fra adressen adm@kit.ntnu.no.

Last ned KITs søknadsskjema her.

Del 1. Opptaksprøve - vurdering

Alle fullstendige søknader vurderes faglig å et begrenset utvalg av søkerne bliver deretter invitert videre til intervju.

Del 2. Opptaksprøve – intervju

På intervjuet vil du bli bedt om å presentere din kunstneriske portfolio å sette den i kontekst til studiet på Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. vurderes søkernes potensiale, aktualitet, egnethet for studiet og de innsendte arbeidenes kunstneriske kvalitet. består av akademiets faste fagstab og en studentrepresentant. Intervju vil som utgangspunkt være online på Teams eller Zoom.

 • Søkere som ikke kvalifiserer seg til del 2. vil få svar gjennom Søknadsweb rundt 1.juni.
   
 • Søkere som ikke blir tatt ut til intervjurunden, vil få beskjed om dette per epost rundt 1. juni.
   
 • Søkere som har vært på intervju får resultat på opptaket rundt 25. juni via Søknadsweb og epost.
   
 • Søkere som får tilbud om studieplass må deretter logge på Søknadsweb og takke ja/nei til tilbud/ventelisteplass innen fristen som blir satt. Hvis ikke mister man studieplassen/ventelisteplassen.
   
 • Etter at svarfristen har gått ut, sender vi ut nye tilbud til de som har takket ja til ventelisteplass om det er ledige studieplasser, disse må også aksepteres i Søknadsweb.