Studiets oppbygning

Billedkunst - bachelorstudium (3-årig)

Studiets oppbygning

1 år: Obligatoriske tekniske kurs. Inviduelle samtaler, felles gjennomganger, diskusjoner, prosjekter, kurs samt workshops og obligatorisk deltagelse i utstillinger. Felles førsteårsprojekt, samt støttesamtale med hovedveiledere og gjestelærere.

 • Ex.phil: Det gis et eget undervisningsopplegg for kunst- og musikkstudenter. Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter til å reflektere over sin egen kunstneriske praksis og se den i en større kulturell og teoretisk sammenheng. Dette gjøres ved at utvalgte emner fra filosofi- og kulturhistorien kobles til diskusjoner og praksisformer i kunsten og vitenskapsteorien.
   
 • Områdeemne: Områdeemneordningen ble innført første gang studieåret 2019/2020, og skal bidra til å styrke integrasjonen og bygge faglige fellesskap i et nytt NTNU, forsterke studieprogrammenes relevans innen profesjons-, arbeids- og samfunnsliv, samt gi nødvendige felles perspektiver på studiene ved NTNU.

Sjekk din studieplan for å finne informasjon om hvilket områdeemne du skal ta. 


Områdeemnene er inndelt i syv studieområder og er på 7,5 studiepoeng hver: 

 1. Humaniora og estetiske fag 
 2. Lærer- og lektorutdanning 
 3. Medisin og helse 
 4. Realfag 
 5. Samfunnsvitenskap 
 6. Teknologi 
 7. Økonomi, ledelse og administrasjon 


2 år: Videreutvikle den teoretiske og konseptuelle forståelsen, fordypning i selvstendig kunstnerisk arbeid. 

 • Utveksling: Du kan søke utveksling til andre akademier i både høst og vårsemesteret i løpet av 2. året. Les mer om dette her.


3. år: For å få utbytte av utdanningen i det tredje året, kreves selvstendighet og evne til å organisere og ta ansvar for sitt eget kunstneriske arbeide. Man må kunne foreta en profesjonell vurdering av kunstneriske utfordringer samt praktiske og teoretiske probemstillinger på høyt faglig nivå.

 • Bachelorutstillingen: Studentgruppen organiserer og kuraterer utstillingen og planlegger de forskjellige produksjonsledd med egen intern veileder/koordinator. Dette markerer overgangen fra student til utøvende kunstner. I tillegg til utstillingen skriver hver student en tekst, essay. Denne skal være en refleksjon rundt studentens kunstneriske arbeid. BFA-studiet avsluttes med en felles utstilling i Galleri KiT, og utstillingen bedømmes av intern og ekstern sensor. Vurderingen er bestått/ikke bestått.


Utveksling i utlandet

De som kan søke utveksling til andre akademier, i Norden eller Europa, er studenter som går :

 • høst- og vårsemesteret i 2. året
 • høstsemesteret i 3. året

Mulighetene er mange, men det er lurt å starte planleggingen i god tid.
Din studieveileder kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning. Du kan også få hjelp med mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg på ditt studieprogram.

Les mer om utveksling her.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Exchange to Trondheim Academy of Fine Art 

Exchange to Trondheim Academy of Fine Art 

Exchange to Bachelor and Master of Fine Art is part of the general exchange opportunities at NTNU that you will find useful information on at the Office of International Relations.  

Note that you must be nominated by your home academy/university before you can access the application portal. You can apply for an exchange period between 6 months and one year. The language of instruction at bachelor level is Scandinavian and English and at master level English. 

Being an exchange student means that one of NTNU's primary admission requirements — that you must be proficient in Norwegian — does not apply.  The course catalogue has the option to only show courses offered in English

Some useful information: 

 

You can apply for an exchange period between 6 months and one year. The language of instruction at bachelor level is Scandinavian and English and at master level English. 

WORKSHOP   
In the academy you can work in our spacious Intermedia Workshop, Wood, Metal and Plaster Workshop and Painting and Printmaking Workshop.  

KUNO 
Trondheim Academy of Fine Arts is a member of KUNO; a Nordic-Baltic association of institutes of fine art higher education. For more information about the KUNO scheme, please contact your home institution or go to KUNO's website.  

ERASMUS  
Please contact your home institution (i.e.your own academy/university) for more information about nomination through the Erasmus scheme.