Studiemiljø

Billedkunst - bachelorstudium (3-årig)

Studiemiljø

Din hverdag som kunststudent

Du kan selv orientere deg mot forelesere, arbeidsområder, verksteder og studio som passer din utdanning og progresjon best.

Kunstakademiet holder til i lyse, store lokaler ved Nedre elvehavn i Trondheim.
Som student ved kunstakademiet har du gode arbeidsforhold: Vi har et omfattende kunstbibliotek, og alle verksteder og laboratorier er velutstyrte for å kunne betjene de mangfoldige tekniske og teknologiske krav som dagens kunstproduksjon krever. Se alle fasiliteter her.

Hver student har sin egen veileder, men vi oppfordrer alle studenter til å søke inspirsjon og veiledning også hos andre veiledere og lærere. 

Våre strukturer er fleksible. Dette betyr at du selv kan orientere deg mot forelesere, arbeidsområder, verksteder og studio som passer din utdanning og progresjon best. Du bestemmer selv hvilke disipliner du ønsker å utforske og jobbe med innen maleri, skulptur, trykk, foto og intermedia

Student-studio
Student-studio

Lærere og undervisning

Lærerne arbeider på tvers av avdelingene. Alle professorer og amanuenser er kunstnere og/eller teoretikere som deltar aktivt på nasjonalt og internasjonalt plan.
Hvert år har vi intensive gjestelærerprogram. Dette gjør at vi får tilført studenter og lærere nye og viktige impulser. Gjestelærerne er anerkjente kunstnere og teoretikere på høyt nivå fra inn- og utland.

Din kunstneriske progresjon er vårt fokus gjenom hele ditt utdanningsløp. En-til-en-veiledning med lærer er en viktig undervisningsmetode, samt gruppediskusjoner der blant annet studentenes arbeider evalueres. Vårt eget Galleri KIT benyttes hyppig for visning av elevarbeider og evalueringer

Akademiet vektlegger samtidskunsten innenfor teori og kunstnerisk virksomhet.  Kunstakademiet mottar hvert år søknader fra kunststudenter over hele Europa som ønsker å være utvekslingsstudenter. Som kunstakademi tilknyttet et universitet, har vi unike muligheter til å samarbeide med fag innenfor teknologi, arkitektur og humanistiske fag.

Bachelorstudiet starter med en studiereise til en større internasjonal kunstbegivenhet.

 

Studenter på ekskursjon i bymarka.
Studenter på ekskursjon i bymarka.

Eksamen

Kunstakademiet har ingen tradisjonell eksamen, men alle studenter må delta i semesterutstillingene høst og vår, og i gruppediskusjoner i forbindelse med disse..
Hvert halvår gjennomfører du og veilederen din en evaluering av arbeidet ditt, utstillinger du har deltatt i, og forelsninger, seminarer og kurs du har deltatt på.
Avgangsutstillingen i tredje årstrinn blir vurdert av en ekstern sensor.

Student i Trondheim

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges bester studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du enn nå liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Konsert i Galleri KIT
Konsert i Galleri KIT