Hva lærer jeg

Billedkunst - bachelorstudium (3-årig)

Hva lærer du?

Model i tre fra. studentarbeide fra emnet Materiale og rom
Natalie Field/NTNU

Hva er billedkunst?

Bachelorstudiet ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT) strekker seg over 3 år, og danner grunnlag for de forskjellige delene av en kunstnerisk karriere med vekt på selvstendighet, teoretisk refleksjon, presentasjon og utvikling av eget kunstnerskap. Utdanningen er for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere.
Studieprogrammets fundament hviler på teoretisk og praktisk undervisning av samtidskunst, der teorien er en integrert del i undervisningen. Våre forelesninger, seminarer og emner kombinerer det praktiske med det teoretiske. Dette legger grunnlaget for utviklingen av din kritiske forståelse av kunst, fundert i din egen samtidige utøvelse av kunsten.

Studer billedkunst

KIT har en åpen struktur, noe som betyr at du som student kan bevege deg mellom de ulike disiplinene maleri, skulptur, trykk, fotografi og intermedia.
Undervisningen baserer seg på åpenhet og dialog, og skal stimulere til kritisk refleksjon over eget fag og til å utvikle et selvstendig forhold til sin kunstneriske praksis. Det er din kunstneriske og personlig utvikling som er i fokus gjennom hele utdanningsløpet ved KIT.
Vi har en åpen struktur med fem avdelinger: maleri-, skulptur-, foto/grafikk-, kunst i fellesskapets rom-, intermedia/tidsbasert kunstavdeling, samt ett eget teori-team.
KIT har gode lokaler med store atelierer og verksteder sentralt plassert i Trondheim.   

Fagmiljøet

Det faglige miljøet på akademiet er preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå, både faglig og pedagogisk. Våre underviserne og gjesteforeleserne, som selv har ulike kunstneriske bakgrunner og orienteringer, vil oppmuntre deg som student til å utforske og utfordre, samle kunnskap, til refleksjon og handling.
Vi er aktivt engasjert i det internasjonale samtidskunst-miljøet, og pleier kontakter med kunstnere, kritikere, kuratorer og teoretikere over hele verden.

KIT og NTNU

KIT er den eneste kunstutdanningen i Norge som er en del av et universitet. Dette gir deg som student en unik tilgang til ressurser, og muligheter for samarbeid på tvers av andre fakultet og fagområder.