Hva kan jeg bli?

Allmenn litteraturvitenskap - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Studiet i allmenn litteraturvitenskap gir deg grundig, bred og allmenn tekst- og kulturkompetanse og solid trening i analyse av tekster. Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. 

Faget oppøver studentene i egen tekstproduksjon og deres evne til å forstå og formidle store informasjonsmengder. Studiet er nyttig for dem som velger å gå videre til andre studier, for dem som sikter seg inn på karriere i kultursektoren, og ikke minst for dem som ønsker å arbeide kreativt i bedrifter hvor tekstkompetanse er etterspurt.

Våre tidligere studenter arbeider i dag som kulturarbeidere, journalister, litteraturkritikere, forlagsredaktører, kommunikasjonsrådgivere, reklamekonsulenter osv. I tillegg driver mange ulike typer undervisningsvirksomhet, eller jobber innen administrasjon og offentlig forvaltning. Enkelte tidligere studenter har også etablert seg som forskere og forfattere.

Les litt om hva tidligere masterstudenter jobber med, og hvordan de utnytter utdanningen sin i arbeidslivet.

Videre studier

Bachelorprogammet i allmenn i litterturvitenskap gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. 

Du kan for eksempel søke deg til

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som:

Møt tidligere studenter balit

Møt tidligere studenter


Ressurspublisering

Forlagsredaktør

Navn: Runa Kvalsund

Utdanning:

Arbeidssted: Det norske samlaget

Ikkje tenk at du skal ha drøymejobben med ein gong - ver open og grip sjansane du får; drøymejobben kjem etter kvart

Tekstforfatter

Navn: Knut Jermstad

Utdanning:

Arbeidssted: BERRE Kommunikasjonsbyrå

Det er masse jeg lærte på studiet som jeg har bruk for i dag, både direkte og indirekte

Salgs- og markedskonsulent

Navn: Sara Gilsdottir

Utdanning:

Arbeidssted: Pax Forlag

I tillegg til den faglige kunnskapen man opparbeider seg gjennom studiet, blir man vant til å planlegge, organisere og prioritere arbeidsoppgaver, samt forholde seg til tidsfrister.

Forlagsredaktør

Navn: Martin Ingebrigtsen 

Utdanning:

Arbeidssted: Det norske samlaget

Eg fekk eit teoretisk og filologisk grunnlag, som eg nok har dagleg nytte av.