Hva kan jeg bli?

Allmenn litteraturvitenskap - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Studiet i allmenn litteraturvitenskap gir deg grundig, bred og allmenn tekst- og kulturkompetanse og solid trening i analyse av tekster. Mange som har studert allmenn litteraturvitenskap jobber i forlags- eller bokbransjen, i bibliotek, reklamebyrå, som journalist eller i offentlig/privat administrasjon. 

Faget oppøver studentene i egen tekstproduksjon og deres evne til å forstå og formidle store informasjonsmengder. Studiet er nyttig for dem som velger å gå videre til andre studier, for dem som sikter seg inn på karriere i kultursektoren, og ikke minst for dem som ønsker å arbeide kreativt i bedrifter hvor tekstkompetanse er etterspurt.

Våre tidligere studenter arbeider i dag som kulturarbeidere, journalister, litteraturkritikere, forlagsredaktører, kommunikasjonsrådgivere, reklamekonsulenter osv. I tillegg driver mange ulike typer undervisningsvirksomhet, eller jobber innen administrasjon og offentlig forvaltning. Enkelte tidligere studenter har også etablert seg som forskere og forfattere.

Videre studier

Bachelorprogammet i allmenn i litterturvitenskap gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. 

Du kan for eksempel søke deg til

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som:

Jobb etter masterstudier

Jobb etter masterstudier

Les litt om hva tidligere masterstudenter jobber med, og hvordan de benytter utdanningen sin i arbeidslivet.