Hva kan jeg bli?

Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium

Hva kan jeg bli?

Faget gir bred kulturkompetanse og et solid grunnlag for arbeid innen ulike typer kulturformidling. Undersøkelser viser at våre uteksaminerte studenter blant annet blir:

  • journalister
  • litteraturkritikere
  • forskere
  • forlagsredaktører
  • kommunikasjonsrådgivere
  • tidsskriftredaktører
  • museumsdirektører
  • reklamekonsulenter.

Mange jobber også innen administrasjon og offentlig forvaltning eller med ulike typer undervisning. I kombinasjon med språkfag egner allmenn litteraturvitenskap seg godt i læreryrket. Vi er også svært glade for at flere av våre tidligere studenter i dag er prisvinnende forfattere med så vel kommersiell som kunstnerisk suksess.

Hvorfor trenger vi litteraturvitere i spørsmål om bærekraft?

Tidligere studenter MALIT

Møt tidligere studenter

Ressurspublisering

Forlagsredaktør

Navn: Runa Kvalsund

Utdanning:

Arbeidssted: Det norske samlaget

"Ikkje tenk at du skal ha drøymejobben med ein gong - ver open og grip sjansane du får; drøymejobben kjem etter kvart."

Stipendiat, kunstnerisk rådgiver, poet, gjendikter og forlegger

Navn: Mathias Samuelsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Norsk litteraturfestival

"Det beste med jobben min er at jeg får lov til å jobbe med litteratur, lese og snakke om ting jeg er interessert i."

Prosjektleder i Norsk kulturråd

Navn: Øyvind Prytz

Utdanning:

Arbeidssted: Norsk kulturråd

"Det er viktig å tenke igjennom hvordan den kunnskapen og de ferdighetene man får gjennom studiene kan være nyttige også utenfor eget fagfelt..."

Forlagsredaktør

Navn: Camilla Danielsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Cappelen Damm Akademisk

"Det viktigste med en grad er å fullføre den, og å kunne overføre sin kompetanse i analyse og tekstarbeid til et annet felt."

Prosjektleder i Foreningen !les og litteraturkritiker

Navn: Hilde Slåtto 

Utdanning: 

Arbeidssted: Foreningen !les.

"Min kunnskap om litteratur er en direkte årsak til at jeg fikk min nåværende jobb.."