Hva lærer jeg

Allmenn litteraturvitenskap - bachelorstudium

Hva lærer du?

Studenter på litteraturvitenskap
Foto: Lena Knutli/NTNU

På allmenn litteraturvitenskap studerer du berømte verker i den europeiske litterære tradisjon – romaner, skuespill og dikt. Du får fra første dag av anledning til å fordype deg i blant annet Homers Odysseen, Dantes Divina Comedia, Shakespeares Hamlet, Goethes Faust, og Kafkas Prosessen. På faget får du også innføring i de viktigste teoriene og metodene i faget, og du får bidra til å svare på viktige spørsmål: Hvordan og hvorfor har litteraturen til alle tider vært så viktig for mennesker? Hvilke ulike tilnærminger kan vi ha til en tekst? Hva er forholdet mellom ulike sjangre og tekster gjennom historien?

I løpet av det første året får du en bred innføring i den litterære tradisjonen fra antikken til det tyvende århundrets modernisme. Du lærer hvordan eldre tekster ble lest og oppfattet i sin egen tid, og hvordan vi forstår dem i dag. En innføring i fagets grunnleggende metoder for tekstanalyse gjør deg i stand til bedre å forstå hvordan diktverk bygges opp og hvorfor litteraturen taler så sterkt til så mange av oss. Gjennom egne oppgaver får du tidlig mulighet til å trene opp dine egne ferdigheter i tekstanalyse. Du får en forståelse av litterære tekster og du lærer å presentere din forståelse av dem på en ryddig og kreativ måte.

I det andre året går du grundigere inn i et forfatterskap, en epoke eller et bestemt tema eller perspektiv. Du blir kjent med de viktigste trekkene i den litteraturvitenskapelige forskningen i et eget teorikurs, og du får delta i seminarer hvor de ansatte legger frem sin egen forskning. Bacheloroppgaven gir deg en forsmak på hva det vil si å drive litteraturvitenskapelige studier, og er en god trening i å arbeide med større tekster.

Hvorfor studere allmenn litteraturvitenskap ved NTNU?

Allmenn litteraturvitenskap ved NTNU har ansatte som deltar i lokal, nasjonal og internasjonal forskning på et høyt nivå. Forskningsinteressene ved seksjonen spenner fra opplysningstid og gotikk, via kjønnsforskning, medieforskning, litteraturkritikk, til sanglyrikk, opera, krig, terror og politikk. Seksjonen er liten nok til at de ansatte blir godt kjent med sine studenter, og vi tilbyr en bred kompetanse med mange jobbmuligheter ved endt studium.

Faget vårt har også en unik studentkultur, med en svært livlig litterær virksomhet ved siden av studiene. Studentene har i over 20 år gitt ut sitt eget tidsskrift, riss, og studentenes linjeforening, Gengangere, har jevnlig faglige og sosiale tilstelninger. Her vil du både ha mulighet til å teste dine egne skriveferdigheter og til å finne et studentmiljø som du garantert vil trives i. Les mer om linjeforeninga og studiemiljøet.

Læringsutbytte