Opptak

Allmenn litteraturvitenskap - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

I allmenn litteraturvitenskap er det en fordel at du har god lesetrening i fremmedspråk, først og fremst engelsk. Du skal nemlig lese alle skandinaviske og engelskspråklige pensumverk etter ca. 1500 på originalspråket.

Antall studieplasser

Høst 2023: 15

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 41,6 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2020 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.