Studiemiljø

Allmenn litteraturvitenskap - bachelorstudium

Studiemiljø

Studiemiljø og linjeforeining

Linjeforeninga Gengangere er felles for studentar ved nordisk og allmenn litteraturvitskap og arrangerer mellom anna kvissar, teaterturar og festar, til tillegg til å ha ansvar for faglege arrangement.

Kvart år blir det arrangert «Prix de Gengangere» der tilsette, forelesarar, studentar og andre på seksjonane for nordisk og litteraturvitskap blir sette ekstra pris på ved prisutdelingar.

For mange er Fadderveka det første møtet med det sosiale rundt studentlivet. I fadderveka stiller linjeforeininga med fadrar, og i løpet av desse vekene får du gode høve til å bli kjend med medstudentane dine.

Instituttet har også eit skriftleg miljø: Vi husar eit tidsskrift som blir drive av og for studentarrisssom publiserer både meldingar, fagprosa og skjønnlitterære bidrag skrive av studentar og tilsette.

Dette seier studentane

Lurer du på korleis det er å vera student på allmenn litteraturvitskap på NTNU?

Les mer om kva studentane sjølv seier.

Følg studentane på Instagram @ntnusprakoglitteratur!

Litteraturstudentene viser deg campus