Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Allmenn litteraturvitenskap

– Studiemiljø
Studenter i gata

Det er et levende studentmiljø på instituttet. Linjeforeninga Gengangere arrangerer aktiviteter med fokus på å fremme et godt sosialt miljø blant studentene ved nordisk og allmenn litteraturvitenskap. Foreningen er drevet på frivillig basis.

Gengangere arrangerer blant annet quizer, teaterturer og fester. I tillegg har vi ansvar for faglige arrangement, som fagkvelder. Hvert år arrangeres det også en stor fest hvor ansatte, forelesere, studenter og andre på seksjonene for nordisk og litteraturvitenskap settes ekstra pris på ved en prisutdeling – Prix de Gengangere.

Linjeforeninga Gengangere på Facebook

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningen med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine.

Instituttet har også et skriftlig miljø: vi huser et tidsskrift som drives av og for studenter. Tidsskriftet riss publiserer både anmeldelser, fagprosa og skjønnlitterære bidrag skrevet av studenter og ansatte.


Glimt fra studiehverdagen

Lurer du på hvordan det er å være student på master i allmenn litteraturvitenskap på NTNU? Les intervju med noen av våre studenter!


Studentbloggen

Studentbloggen

Les om studiehverdagen og studieturer på Studentbloggen ISL

 

 

 

 


Instagram @snakkebobla 

Instargram @snakkebobla Følg ISL-studentene på Instagram
@snakkebobla

 

 

 

 


Spør en student!

Rekrutteringsgruppa Studentene våre svarer gjerne på spørsmål!

Send en melding på studentenes Instagram-konto eller en e-post til studenter@isl.ntnu.no


Spørsmål og svar om studiehverdagen

Hvor mye må jeg være på campus?

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Å studere er en heltidsjobb. Det forventes at du jobber like mye med studiene som i en jobb. 

Dersom du følger normert studieprogresjon på studiet ditt, skal du avlegge 30 studiepoeng hvert semester. Hvor mye undervisning du da har, vil variere, men du må regne med å ha ca. fire forelesninger (à 2 x 45 minutter) og fire gruppetimer eller seminarer (à 1 eller 2 x 45 minutter) hver uke. Totalt utgjør det 10-12 timer undervisning ukentlig. Resten av arbeidstiden hver uke er egenstudier.

Vi regner derfor med at du som fulltidsstudent hos oss studerer ca.  40 timer hver uke. 30 timer med studiefaget ditt (selvstudium, forberedelse og etterarbeid til undervisning) i tillegg til forelesning og seminar/gruppearbeid. 1 studiepoeng tilsvarer mellom 25-30 effektive arbeidstimer.

Svært mange av våre studenter kombinerer studier med å jobbe kveld og helg. Men dette stiller krav til at du studerer strukturert og effektivt, og at du disponerer tiden din godt.

Er undervisningen obligatorisk?

Enkelte emner og studiefag har krav om obligatorisk oppmøte til undervisning for å få avlegge eksamen. Dersom et emne har obligatorisk oppmøte, finner du informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Selv i emner der undervisningen ikke er obligatorisk, bør du delta på forelesninger og seminarer og gruppetimer så ofte som mulig.

Hvor finner jeg timeplanen?

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet. Emnebeskrivelsen finner du ved å søke på emnekode eller -tittel på følgende nettside: https://www.ntnu.no/studier/emnesok

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av et semester. Vær oppmerksom på at det kan bli gjort endringer i timeplanen helt fram til semesterstart, og du bør derfor sjekke timeplanen og Blackboard så nært opp til undervisningsstart som mulig. Dersom det blir nødvendig å gjøre endringer i timeplanen for et emne, vil dette bli annonsert på emnesiden i den elektroniske læringsplattformen.

Det finnes en egen studentutviklet timeplangenerator ved NTNU, ntnu.1024. Merk at denne timeplangeneratoren ikke alltid er pålitelig for emner fra campus Dragvoll. Du bør derfor alltid forholde deg til informasjon på emnesiden i Blackboard eller på nett dersom denne timeplanen ikke stemmer overens med timeplangeneratoren.

Hvor finner jeg emnebeskrivelser?

Alle emnebeskrivelser kan søkes opp på emnekode eller -tittel på NTNUs emnesider: https://www.ntnu.no/studier/emnesok

Hva er forskjellen på forelesning, seminar og øvinger?

Forelesning betyr vanligvis at alle studenter som tar emnet samles i en forelesningssal der faglærer presenterer sentrale tema og problemstillinger på pensum i emnet.

Seminar innebærer undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I seminarundervisningen gjennomgås ofte andre tema fra pensum enn de som blir behandlet i forelesning, eller tema fra forelesningen blir drøftet fra andre synsvinkler, eller i mer detalj. Det blir vanligvis forventet at du som student deltar mer aktivt på seminarer enn i forelesninger.

Gruppe/øving innebærer også undervisning i mindre grupper under ledelse av en faglærer eller læringsassistent. I gruppetimer vektlegges ofte arbeid med øvingsoppgaver og praktisk arbeid med noe av stoffet som har blitt gjennomgått på forelesninger.

Det er vanlig at du må melde deg på seminarer eller gruppetimer, og mer informasjon om hvor og hvordan du skal melde deg på denne delen av undervisningen vil bli gitt av faglærer på forelesning, eller via Blackboard.

Hvor finner jeg pensum?

Her finner du pensumlister for alle fag ved HF (det humanistiske fakultet) 

Hvordan foregår eksamen?

Hvert semester avsluttes med en undervisningsfri periode som gjerne begynner noen uker før eksamen. I de fleste fag er det skriftlig digital eksamen, men noen emner har muntlig eksamen, hjemmeeksamen eller semesteroppgave. Sjekk emnebeskrivelsen for dine emner. Les mer om eksamen på NTNU

Sensur skal komme innen 3 uker. Det er anledning til å be om begrunnelse for karakteren man har fått, og eventuelt klage dersom man er uenig i karakteren. Hvis du har en sykdom eller et handicap som gjør det vanskelig for deg å gjennomføre eksamen, finnes det også muligheter for tilrettelegging. 

 

 

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent