Studiets oppbygning

Statsvitenskap - årsstudium

Studiets oppbygning

Et årsstudium er en samlebetegnelse for studier av et omfang på to semestre (60 studiepoeng). Et årsstudium kan senere inngå som del av et samfunnsvitenskapelig bachelorprogram. Mange studenter velger et årsstudium for å skaffe seg undervisningskompetanse i skolen eller for å ta videre utdanning.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som tas opp til studiet studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Høstsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk adferd 15
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15

Du kan søke intern overgang til andre studieprogram

Som student tatt opp til et årsstudium, har du mulighet til å søke intern overgang til andre studieprogram ved NTNU innen 15. februar. Overgang innvilges kun dersom det er plass på studiet du søker overgang til.

Årsstudiet kan inngå som første år av en bachelorgrad på det studiet du går på eller som breddefag i andre bachelorprogram. 

Har du ikke søkt om og fått innvilget overgang ved 15. februar-fristen, må du søke opptak via Samordna opptak, med frist 15. april hvis du vil fortsette studiene dine neste studieår. Dette gjelder uansett om du ønsker å bygge videre på faget du studerer i år eller om du ønsker å velge et nytt fag.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan