Hva lærer jeg

Statsvitenskap - årsstudium

Hva lærer du?

Årsstudiet i statsvitenskap kan inngå som del av bachelorprogrammet i statsvitenskap eller som frie studiepoeng i et annet samfunnsvitenskapelig bachelorprogram.

Hvorfor årsstudium i statsvitenskap?

Er du interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå? Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Som statsviter skal du ikke bare gjengi fakta om politiske forhold, men du skal også få innsikt i sammenhengen mellom disse.

Årsstudiet gir deg en bred innføring i:

  • Internasjonal og komparativ politikk
  • Politisk teori
  • Politisk atferd
  • Offentlig politikk og administrasjon
  • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode