Hva kan jeg bli?

Likestilling og mangfold - årsstudium

Hva kan du bli?

Er du usikker på hva du skal studere? Da kan et årsstudium være et godt alternativ. Du får grunnleggende kompetanse innenfor et fagfelt, og har deretter mulighet til å søke deg videre på et bachelorstudium.

Vi tilbyr ikke eget bachelorprogram, men årsstudiet i likestilling og mangfold kan inngå som fag 2/frie emner i mange ulike bachelorstudier ved NTNU, og gir et godt grunnlag for å gå videre med master i likestilling og mangfold.

Årsstudiet dekker fagkravet for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i samfunnsfag ved NTNU.

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

  • Humanistisk kompetanse
  • Arbeidslivsrelevans i studiene 
  • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
  • Tips for jobbsøking
  • Verv og frivillig arbeid i studietiden
  • Noen vanlige bransjer for humanister
  • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter