Studiemiljø

Likestilling og mangfold - årsstudium

Studiemiljø

Årsstudiet i likestilling og mangfold er kjent for å ha et godt og aktivt studiemiljø, med særlig nærhet til faglærerne og fagmiljøet. Ettersom de fire emnene som til sammen utgjør årsstudiet også er åpent for andre studenter oppstår en fin kombinasjon av kontinuitet og variasjon. Ikke minst gir emnet Gender and Norwegian Culture: Paradoxes of Equality, som undervises på engelsk gode muligheter til å bli kjent med studenter fra andre deler av verden og gjennom det også ulike måter å forstå likestilling og mangfold på. Gjennom linjeforeningen Panoptikon blir studenter på årsstudiet også kjent med studenter på master i likestilling og mangfold, samt studenter på instituttets andre studieprogram: Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS).

Linjeforeningen

Noe du lurer på som går ut over det rent faglig-administrative som studieveilederne kan svare på?

Linjeforeningen Panoptikon er en linjeforening for studentene ved studieprogrammene som undervises ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, årstudium og master i Likestilling og mangfold og Studier av kunnskap, teknologi og samfunn.

Som ny årsstudie-student kan det virke overveldende å skulle manøvrere både i de faglige, praktiske og fagligsosiale rommene! Er det noe du lurer på, er frustrert over, ønsker å ta rede på, ønsker å forandre, ta gjerne kontakt med linjeforeningen!

Det vil bli lagt ut informasjon om sosiale aktiviteter på Facebook:

http://www.facebook.com/panoptikonlinjeforening

Logoen til linjeforeningen Panoptikon