Opptak

Likestilling og mangfold - årsstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2023: 30

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 47,7 38,4
2022 Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud
2021 50,8 40,2
2020 52,3 42

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.