Jobbe ved NTNU

Jobbe ved NTNU

NTNU er en attraktiv arbeidsplass med campus flere steder i landet.

Om NTNU - tall og fakta.

Vitenskapelige stillinger

Våre arbeidsområder er hovedsaklig forsknings- og undervisningsstillinger innen en mengde akademiske fagområder, og spenner seg fra lavere akademiske stillinger som vitenskapelig assistent og stipendiat til førsteamanuensis, dosent og professor.

Teknisk-administrative stillinger

Ønsker du en akademisk karriere, er mulighetene mange ved NTNU. En god administrasjon og infrastruktur er viktig for å støtte opp under kjernevirksomheten, forskning og utdanning. NTNU har mange tekniske- og adminstrative stillinger som sørger for at hjulene går rundt. Vi trenger til enhver tid dyktige medarbeidere som kan tilføre ny kompetanse innen blant annet IT, økonomi, HR og kommunikasjon.

NTNU i flere byer

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund
Vi har også et kontor for videreutdanning i Oslo og et kontor i Brussel for europeisk samarbeid

Campusutvikling ved NTNU

De neste ti årene skal NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen.

Campusutvikling ved NTNU

NTNU som arbeidsplass -