Ansattgoder bilde

Foto: Zoe Strimbeck Bazilchuk/NTNU

Ansattgoder ved NTNU

Ansattgoder ved NTNU

NTNU er en statlig virksomhet som gir trygge rammer for ansettelse. Statlig tilsatte opparbeider seg rettigheter i Statens pensjonskasse somogså gir mulighet for gode lånebetingelser. 

NTNUs ansatte har også tilgang til en rekke andre fordeler, for eksempel kurs- og andre opplæringstiltak, pensjon- og forsikringsordninger og mulighet for fleksibel arbeidstid.

Inkluderende arbeidsliv

NTNU er en IA-bedrift, som betyr at medarbeidere får tett oppfølging ved sykdom, slik at det skal være lettere å komme tilbake til arbeidslivet. 

Hva er inkluderende arbeidsliv?

Trening i arbeidstiden

Alle ansatte ved NTNU kan benytte seg av 1 time trening i arbeidstiden per uke. 

Alle ansatte og doktorgradskandidater kan bli medlem av NTNU Bedriftsidrettslag. BIL har 14 aktive grupper og ca 750 medlemmer.

Gode lånebetingelser og pensjon

NTNU er medlem i Statens pensjonskasse, som også tilbyr gode lånebetingelser på boliglån for sine medlemmer. 

Se hva SPK tilbyr sine medlemmer

Forsikringer

Ansatte som er medlem av norsk folketrygd er forsikret gjennom bestemmelser definert i Statens personalhåndbok.

Fagforeninger

NTNU har tradisjon for godt samarbeid med fagforeningene og mange har lokale kontorer hos oss. Fagforeningene ivaretar medarbeidernes interesser og sikrer deres medbestemmelsesrett på arbeidsplassen.

Fagforeninger ved NTNU

Arrangementer

NTNUs medarbeidere får tilbud om utvalgte konserter og arrangement. Det blir annonsert på intranettet, Innsida.