Søkeprosessen toppbilde

Foto: Colourbox

Søkeprosessen

Søkeprosessen

Vi ønsker at alle som søker på stilling ved NTNU skal oppleve at de får den informasjonen de trenger i prosessen. Det kan være nervepirrende å vente på svar på en søknad, derfor har vi samlet informasjon om hva du kan forvente i søknadsprosessen.

Vitenskapelige stillinger

Dette er høyere akademiske stillinger, som universitetslektor, førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent. 

Søkeprosessen til vitenskapelige stillinger innebærer ofte flere vurderinger, av både ekstern sakkyndig komité og intern rekrutteringsgruppe. 

Søkeprosessen for vitenskapelige stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Vitenskapelig vurdering
 3. Prøveundervisning og intervju
 4. Innstilling
 5. Ansettelse

Midlertidige vitenskapelige stillinger

Dette er stillinger som stipendiat, postdoktor og forsker, stillinger med midlertidig ansettelsesperiode.

Stipendiater (også kalt phd-stillinger) lyses ut som interne utdanningsstillinger ved NTNU eller eksternfinansierte prosjekter, og ansettelsesperioden er på 3-4 år, avhengig av om stillingen inneholder undervisnings- og veiledningsoppgaver. En stipendiatstilling er en doktorgradsutdanning med selvstendig forskningsoppgaver, som skal munne ut i en doktorgrad. 

Postdoktor er en vitenskapelig stilling for en person med dotorgrad som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ansettelsen er i åremål på 2-4 år for å gjennomføre et godkjent forskningsprosjekt.

Søkeprosessen for midlertidig vitenskapelige stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Vurdering
 3. Intervju
 4. Forhåndsgodkjenning opptak phd-program
 5. Ansettelse

 

Teknisk-administrative stillinger

Teknisk-administrative stillingser skal støtte opp under NTNUs samfunnsoppdrag som unvervisning- og forksningsinstitusjon på best mulig måte. NTNU trenger kompetanse innen et bredt spekter av arbeidsområder.

Eksempler på tekniske arbeidsområder: laboratoriemedarbeidere, IT-ingeniører, bygg og anlegg, vaktmestere, renholdere med mere.

Eksempler på administrative arbeidsområder: økonomi, kommunikasjon, studieadministrasjon og HR.

Søkeprosessen for teknisk-administrative stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Førstegangsintervju
 3. Andregangsinttervju med oppgave
 4. Ansettelse