Ressurspublisering

Anders N. Gullhav

Førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Kari Skarholt

Seniorrådgiver ved HR og HMS avdelingen i Trondheim. 

Britta Kägler

Førsteamanuensis ved institutt for Historiske og klassiske studier

Lena Vatne Bjørlo

Stipendiat ved institutt for internasjonal forretningsdrift i Ålesund

Emre Yaksi

Professor ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Abylay Satybaldy

Stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk i Gjøvik.