Forskning

Forskning

Stabel av bøker

Anvendt språkvitenskap har tradisjon for praksisnær forskning på skriftlig og muntlig kommunikasjon i ulike kontekster. Forskningen ved Senter for faglig kommunikasjon dreier seg om utfordringene ulike aktører står overfor når de skal utøve sitt fag og oppnå kommunikative mål, som for eksempel brukermedvirkning, evaluering og problemløsning.

Med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv på kommunikasjon er vi opptatt av å forstå kommunikative praksiser i lys av de sammenhengene de inngår i. Forskningen søker å bygge bro mellom kommunikative praksiser og de samfunnsmessige diskursene som omkranser dem og som de inngår i.

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Om oss

JALPP

Journal of Applied Linguistics and Proffessional Practice

Det internasjonale tidsskriftet Journal of Applied Linguistics and Professional Practice (Equinox) hører hjemme ved Senter for faglig kommunikasjon. Redaktør for tidsskriftet, Srikant Sarangi, er professor II ved senteret.