Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM)

Senter for faglig kommunikasjon har som oppgave å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om faglig og tverrfaglig kommunikasjon. 

Senteret arbeider med de kommunikative utfordringene som studenter, arbeidstakere og ledere står overfor i sitt faglige virke. Vi samarbeider med aktører både innenfor og utenfor universitetssektoren, i både privat og offentlig sektor.

Norsk faglitterær forfatterforening (NFF) finansierer et treårig professorat i sakprosa ved senteret i perioden 2017–2020. Sakprosa ved Senter for faglig kommunikasjon handler om faglig kommunikasjon i profesjoner og organisasjoner, på tvers av modaliteter som tegn, tale og tekst.

Senteret har faglig tilknytning til seksjon for anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur.

Logo SEKOM