Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM)

Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM)

Senter for faglig kommunikasjon har som oppgave å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om faglig og tverrfaglig kommunikasjon. 

Senteret arbeider med de kommunikative utfordringene som studenter, arbeidstakere og ledere står overfor i sitt faglige virke. Vi samarbeider med aktører både innenfor og utenfor universitetssektoren, i både privat og offentlig sektor.

Norsk faglitterær forfatterforening (NFF) finansierer et treårig professorat i sakprosa ved senteret i perioden 2017–2020. Sakprosa ved Senter for faglig kommunikasjon handler om faglig kommunikasjon i profesjoner og organisasjoner, på tvers av modaliteter som tegn, tale og tekst. 

Høsten 2019 lanserte vi et nytt masterstudium: Språk og kommunikasjon i profesjoner. 

Senteret har faglig tilknytning til disiplinen anvendt språkvitenskap.

Høsten 2020 er SEKOM vertskap for den internasjonale konferansen Applied Lingusitics and Professional Practice (ALAPP).

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Om oss

Aktiviteter og nyheter

Åpningskonferanse

Forskning

Studier

Skrivehjelp