Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM)

Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM)

Senter for faglig kommunikasjon har som oppgave å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om faglig og tverrfaglig kommunikasjon. 

Senteret arbeider med de kommunikative utfordringene som studenter, arbeidstakere og ledere står overfor i sitt faglige virke. Vi samarbeider med aktører både innenfor og utenfor universitetssektoren, i både privat og offentlig sektor.

Norsk faglitterær forfatterforening (NFF) finansierte et treårig professorat i sakprosa ved senteret i perioden 2017–2020. Sakprosa ved Senter for faglig kommunikasjon handler om faglig kommunikasjon i profesjoner og organisasjoner, på tvers av modaliteter som tegn, tale og tekst. 

Senteret har faglig tilknytning til disiplinen anvendt språkvitenskap, og vi har siden 2019 tilbudt masterstudiet Språk og kommunikasjon i profesjoner.

Høsten 2020 var SEKOM vertskap for den internasjonale konferansen Applied Lingusitics and Professional Practice (ALAPP).

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Om oss

Forskning

Forskning

Opptak av samtalesituasjon. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studier

Studier

Planlegging av undervisning. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Aktiviteter

Aktiviteter

Diskusjon i grupper. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU