Om oss

Om oss

Faglig kommunikasjon er en stadig viktigere og mer krevende del av yrkeslivet – og i forberedelsene til det. Kunnskapssamfunnet stiller store krav til faglig kvalitet og formidling og, ikke minst, til tverrfaglig samarbeid. Dette krever kompetanse om kommunikasjon både i muntlige og skriftlige sjangre, innenfor eget fag og på tvers av fag.

Senter for faglig kommunikasjon har fokus på de kommunikative utfordringene som studenter, arbeidstakere og ledere står overfor i sitt faglige virke. Senteret skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om faglig og tverrfaglig kommunikasjon.

Senteret har faglig tilknytning til seksjon for anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur.

Senteret har to hovedområder:

 

Nettverk

Nettverk

Logo SEKOM

Logo SEKOM

 

Kontakt oss

E-post: sekom@isl.ntnu.no

Ansatte ved senteret

Telefon: (+47) 73 59 64 25

Besøksadresse
Dragvoll universitetssenter
Bygg 5, nivå 5

Postadresse
Senter for faglig kommunikasjon
NTNU – Institutt for språk og litteratur
7491 Trondheim