Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som stipendiat innen anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Jeg er utdannet cand.philol. i russisk fra UiO, og skrev hovedfagsoppgave om den russiske forfatteren og absurdisten Daniil Kharms. Senere utdannet jeg meg som tolk i russisk, og har jobbet som språkkonsulent og tolk/oversetter for Trondheim kommunes tolketjeneste de siste 10 år.

Doktorgradsprosjekt (pågående)

Doktorgradsprosjektet mitt handler om tolkemedierte konsultasjoner hos allmennlege og har som arbeidstittel "Tolkemedierte konsultasjoner i allmennpraksis: Interaksjonell dynamikk mellom lege og pasient i norske helsetjenester: rolleforventninger og relasjonsbygging".

Veiledere på dette tverrfaglige prosjektet er prof. Gøril Thomassen, prof. Patrick Kermit og prof. Linn Getz.

Forskningsinteresser

Anvendt språkvitenskap

Tolkemediert kommunikasjon

Diskursanalyse

Tolking i offentlig sektor

Interkulturell kommunikasjon

Profesjonell og institusjonell kommunikasjon

Helsekommunikasjon