Om RKBU Midt-Norge

Ansatte - bilder av mange forskjellige ansatte ved RKBU i en kollasj

Kunnskap til barn og unges beste

RKBU Midt-Norge skal være et felles forsknings- og utviklingssenter som ivaretar problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov i regionen. Senteret skal generere positive synergieffekter i forhold til sluttbruker, kommunene, spesialisthelsetjenesten og andrelinjetjenesten i barnevernet.

Gjennom tverrfaglig og praksisrelevant forskning skal senteret bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret skal spres gjennom undervisning, utviklingsarbeid og formidling.

RKBU Midt-Norge er organisert under Fakultet for medisin og helsevitenskap og Institutt for psykisk helse ved NTNU. Senteret er lokalisert i bydelen Øya i Trondheim og har om lag 65 ansatte.

Ansatte ved RKBU Midt-Norge.

Bevilgninger fra direktoratene

RKBU Midt-Norge grunnfinansieres av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rammer og retningslinjer for RKBU Midt-Norges oppgaver og virksomhet er gitt i et årlig tilskuddsbrev fra direktoratene:  

Thu, 16 Aug 2018 11:52:17 +0200

Kontakt

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Facebook ikon RKBU Midt-Norge