Om RKBU Midt-Norge

Bilde av utsiden av bygget RKBU Midt-Norge holder til i. Mur og glass.

Kunnskap til barn og unges beste

RKBU Midt-Norge er et felles forsknings- og utviklingssenter som ivaretar problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse, omsorg, utvikling og tjenestebehov i regionen. Senteret skal generere positive synergieffekter i forhold til sluttbruker, kommunene, spesialisthelsetjenesten og andrelinjetjenesten i barnevernet.

Gjennom tverrfaglig og praksisrelevant forskning skal senteret bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Senteret har fokus på tjenestestøtte (bidra til kvalitetsheving på en hel tjeneste på tjenestens initiativ), forskning, undervisning og formidling.

RKBU Midt-Norge er organisert under Fakultet for medisin og helsevitenskap og Institutt for psykisk helse ved NTNU. Senteret er lokalisert i bydelen Øya i Trondheim og har om lag 65 ansatte.

Ansatte ved RKBU Midt-Norge.

Bevilgninger fra direktoratene

RKBU Midt-Norge grunnfinansieres av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rammer og retningslinjer for RKBU Midt-Norges oppgaver og virksomhet er gitt i et årlig tilskuddsbrev fra direktoratene:  

Thu, 10 Oct 2019 09:12:14 +0200

Kontakt

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Facebook ikon RKBU Midt-Norge