Søk faglige råd og støtte

Søk faglige råd og støtte

– Fyll ut skjema for kontakt med oss

Barn i fargerike klær

Trenger din organisasjon faglige råd eller hjelp til å utvikle måten dere jobber på?

RKBU Midt-Norge er et senter for kunnskap om barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi kan bidra med kunnskapsbasert rådgiving og hjelp til deg som arbeider med barn og unge.

Kunnskapsbasert rådgiving om barn og unge

Vi arbeider tverrfaglig og tverrsektorielt for å utvikle og formidle kunnskap innenfor fagområdene og styrke bærekraftig kompetanse og kvalitet i tjenester for barn, unge og deres omsorgspersoner.

Vi vil gjerne bidra med kunnskap, faglige råd og opplæringstiltak. Du trenger ikke å ha et ferdig definert problem før du kontakter oss - dette vil vi sammen finne ut av.

Hvem kan få hjelp og støtte?

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU) tilbyr støtte til tjenesteutøvere, ledere og beslutningstakere i kommunale og spesialiserte helse-, velferds- og omsorgstjenester. Vi kan støtte ledere og ansatte i skoler og barnehager, samt fritidsarenaer og frivillige organisasjoner.

Kontakt oss

Vi ber deg ta kontakt med oss ved å fylle ut skjema på denne siden. Beskriv behov så godt det lar seg gjøre. Vi vil ta kontakt med dere så snart som mulig for å drøfte behov, muligheter og tidsperspektiv.


Henvendelser til RKBU Midt-Norge

Henvendelser til RKBU Midt-Norge

16 aug 2023

Kontakt oss

Kontakt oss

Marit By Rise   Marit By Rise
  Senterleder RKBU Midt-Norge

  ​​​​​​ kontakt@rkbu.ntnu.no

  Ansatte

   Om oss

  Henvendelse om studier

  Henvendelse om faglige råd og støtte

Adresse

RKBU, NTNU Institutt for psykisk helse
7491 Trondheim

Besøksadresse

Klostergata 46, 3. etasje

RKBU Midt-Norge, Inngang. Klostergata 46 Trondheim

Kurs, støtte og verktøy