Bilde

Logo kunnskapsbasert habilitering

Velkommen til e-læring: Kunnskapsbasert habilitering ved NTNU!

 

Kunnskapsbasert habilitering er et nettbasert e-læringskurs som skal bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenestenes arbeid med habilitering.

Se video om kunnskapsbasert habilitering her!

Om kurset

Dette kurset er både for nytilsatte som ønsker en innføring i habiliteringsfaget, og erfarne ansatte som ønsker videre utdanning innen habilitering i spesialisthelsetjenesten. Emnet er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering -  fagpersoner, studenter og pårørende.

E-læringsemnet består av fem moduler. Modul 1-3 ligger åpent og tilgjengelig for alle på nett. Modulene er laget slik at du kan du jobbe når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo.

Emnet er utviklet i samarbeid Helseforetakene i Midt-Norge. E-læring er valgt ut fra behovet for fleksibilitet og tilgjengelighet. 

Opptak og kursbevis

Etter at du har gjennomført modul 1-3 kan du laste ned et kursbevis. Modul 1-3 er godkjent av Norsk Psykologforening, Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Fysioterapiforbund med 22,5 timer vedlikeholdsaktivitet. 

For å gjennomføre modul 4 og 5 må du være tatt opp som student ved NTNU Videre. Modul 4 og 5 gir 7,5 studiepoeng ved NTNU. 

 

Kunnskapsbasert habilitering 

KUBA

 

Lær på nett!

Hva er Habilitering?

 

Hva er habilitering?

Hva ligger egentlig i den nye definisjonen av habilitering? Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, dykker inn i materien.


Mer om kunnskapsbasert habilitering

Mer om kunnskapsbasert habilitering

Rannei Sæther, Hege Ramsøy-Halle & Bjørg Neset. Erfaringer med utvikling av et nytt e-læringsemne innen habilitering - fra en god ide til (nesten) ferdig emne; om prosessen, de gode hjelperne, samarbeid og evaluering. Proceedings fra Læringsfestivalen 2019, vol. 3 (1). 

Artikkelen over er hentet fra heftet Læring om læring -  Proceedings fra Læringsfestivalen 2019. Hele heftet finner du her.