Bilde

Logo kunnskapsbasert habilitering

KUBA

Velkommen til e-læring: Kunnskapsbasert habilitering ved NTNU!

Kunnskapsbasert habilitering er et nettbasert e-læringskurs som skal bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenestenes arbeid med habilitering.

Se video om modul 4 og 5.

KUBA

Om kurset

(Dersom du får problemer med innlogging i Canvas, kan du tilbakestille passordet på siden: bibsys.instructure.com/login/)

Dette kurset er både for nytilsatte som ønsker en innføring i habiliteringsfaget, og erfarne ansatte som ønsker videre utdanning innen habilitering i spesialisthelsetjenesten. Emnet er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering -  fagpersoner, studenter og pårørende.

Se video om kunnskapsbasert habilitering her.

E-læringsemnet består av fem moduler. Modul 1-3 ligger åpent og tilgjengelig for alle på nett. Modulene er laget slik at du kan du jobbe når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo. Du må regne med å bruke mellom 20 og 25 timer på kurset.

Emnet er utviklet i samarbeid Helseforetakene i Midt-Norge. E-læring er valgt ut fra behovet for fleksibilitet og tilgjengelighet. 

 

Opptak og kursbevis

Etter at du har gjennomført modul 1-3 kan du laste ned et kursbevis.

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 22,5 timers vedlikeholdsaktivitet, av Norsk sykepleieforbund som 22 timer i spesialistoppbygging, av Norsk Ergoterapeutforbund som 22 t spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse og Barns helse og som generelt kurs,  og av Norsk fysioterapiforbund som 21 timer i spesialistoppbygging og fornyelse av spesialitet.

For å gjennomføre modul 4 og 5 må du være tatt opp som student ved NTNU Videre. Modul 4 og 5 gir 7,5 studiepoeng ved NTNU. 

Virsamvideo

Når det virtuelle blir mer virkelig

- en liten filmsnutt om hvordan vi bruker digitalt rollespill i kunnskapsbasert habilitering

Kunnskapsbasert habilitering

Lansering av emnet Kunnskapsbasert habilitering

KUBA

Lær på nett!

Hva er habilitering?

Hva er habilitering?

Hva ligger egentlig i den nye definisjonen av habilitering? Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, dykker inn i materien.

 


Mer om kunnskapsbasert habilitering

Mer om kunnskapsbasert habilitering

Rannei Sæther, Hege Ramsøy-Halle & Bjørg Neset. Erfaringer med utvikling av et nytt e-læringsemne innen habilitering - fra en god ide til (nesten) ferdig emne; om prosessen, de gode hjelperne, samarbeid og evaluering. Proceedings fra Læringsfestivalen 2019, vol. 3 (1). 

Artikkelen over er hentet fra heftet Læring om læring -  Proceedings fra Læringsfestivalen 2019. Hele heftet finner du her.