Velkommen til e-læring: Kunnskapsbasert habilitering ved NTNU!

Kunnskapsbasert habilitering er et nettbasert e-læringsemne som skal bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenestenes arbeid med habilitering.

Se video om kunnskapsbasert habilitering her!

Emnet er utviklet i samarbeid Helseforetakene i Midt-Norge (Habilitering i spesialisthelsetjenesten), som har etterspurt opplæring for nytilsatte i tjenestene og oppdatert kompetanse hos alle ansatte. E-læring er valgt ut fra behovet for fleksibilitet og tilgjengelighet. 

E-læringsemnet er laget for nytilsatte som ønsker en innføring i habiliteringsfaget, og erfarne ansatte innen habilitering i spesialisthelsetjeneste som har behov for videreutvikling. Emnet er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering -  fagpersoner, studenter og pårørende.

E-læringsemnet består av fem moduler. Modul 1-3 ligger åpent og tilgjengelig for alle på nett, og denne kan du melde deg på nå. Modulene er laget slik at du kan du jobbe når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo.

Modul 4-5 krever at du er tatt opp som student ved NTNU Videre.  Informasjon om hvordan du søkes opptak, kommer i løpet av vinteren 2020. 

Etter at du har gjennomført modul 1-3 kan du laste ned et kursbevis. Disse modulene er godkjent av psykologforeninga som 22,5 timer vedlikeholdsaktivitet, og søkes også godkjent av Legeforeninga og Sykepleierforbundet. 

Meld deg på

 

Kunnskapsbasert habilitering 

Se livestrømmen fra lanseringen av Kunnskapsbasert habilitering

Her kan du se om igjen lanseringen av de tre første modulene i e-læringsemnet Kunnskapsbasert habilitering live fra kl 11.10 (starter 11.15) og til kl 11.45, mandag 23. september på Facebook:

https://www.facebook.com/rkbumidtnorge/videos/395671264455287/

 

Bilde

Logo kunnskapsbasert habilitering

KUBA

Lær på nett!

Hva er Habilitering?

 

Hva er habilitering?

Hva ligger egentlig i den nye definisjonen av habilitering? Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, dykker inn i materien.


Mer om kunnskapsbasert habilitering

Mer om kunnskapsbasert habilitering

Rannei Sæther, Hege Ramsøy-Halle & Bjørg Neset. Erfaringer med utvikling av et nytt e-læringsemne innen habilitering - fra en god ide til (nesten) ferdig emne; om prosessen, de gode hjelperne, samarbeid og evaluering. 
Proceedings fra Læringsfestivalen 2019, vol. 3 (1). 

Artikkelen over er hentet fra heftet Læring om læring -  Proceedings fra Læringsfestivalen 2019. Hele heftet finner du her.