course-details-portlet

MDV6217 - Kunnskapsbasert Habilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 24 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet skal bidra til økt innsikt og forståelse for habilitering, samhandling/tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, samt egen og andres rolle i det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. Emnet vi gi deltagerne øving i å tilegne seg og integrere kunnskap fra ulike kilder. Emnet er et rent e-læringsemne.

Læringsutbytte

Emnet er organisert som et rent e-læringsemne. Studentene jobber individuelt og i grupper i virtuelle samhandlingsrom fra egen PC.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene:
Kunnskap om
•hva habilitering innebærer på et generelt nivå, og hva som forventes av spesialisert habilitering i habiliteringstjenesten
• ulike kunnskapskilder
•hva kunnskapsbasert praksis innebærer
• habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten; målgrupper og deres særlige utfordringer

Ferdigheter i
•å kunne planlegge og gjennomføre en tverrfaglig utredning i samarbeid med pasienten/ nærpersoner og kollegaer
•å finne og vurdere ulike typer kunnskap
•å kunne ta beslutning om behandling/ tiltak sammen med pasienten/ familien, såkalt samvalg, ved å integrere kunnskap fra ulike kilder
•å kunne evaluere egen praksis

Generell kompetanse om
•kunnskapsbasert praksis
•samhandling og samarbeid
•funksjonsnedsettelser i et samfunnsperspektiv
•etikk og verdier
Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på læringsformer og aktiviteter som gir fleksibilitet, og som kan gjennomføres fra egen arbeidsplass. Individuell opplæring gjennom undervisning som inneholder ulike videoressurser, oppgaver, mediefiler.

Det legges inn gruppearbeid og individuelt arbeid med egne oppgaver eller case. Gruppearbeid organisert som Problembasert Læring (PBL), i nettbaserte løsninger som gir deltakerne muligheter til samhandling, samskriving og læring i grupper. Minimum antall studenter: 6. Maksimum antall studenter: 20.
Mer informasjon og påmelding til modul 1-3 finnes her: https://www.ntnu.no/videre/helse-og-omsorg

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomført modul 1-3
  • Gruppearbeid og rollespill i modul 4-5

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Pensum, ca. 750 sider, både norsk og engelsk litteratur. Anbefalt litteratur publiseres i Canvas ved oppstart av emnet. Studentene må også finne individuelt egnet pensum, ut fra oppgaver og tema.
Studentene må ha tilgang på egen PC/Mac med lyd, video og Skype. Det må være mulig å koble til NTNU sine hjemmeområder via vpn.
Læringsplattform Blackboard, samt arenaer for virituell samhandling vil bli brukt i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU