Regionalt kunnskapssenter om habilitering (RHAB)

RHAB

Helse Midt-Norge RHF har gitt RKBU i oppdrag å etablere et kunnskapssenter for forskning, fagutvikling, kompetanseheving og innovasjon innen habilitering, både for barn/unge og voksne.

Det nye kunnskapssenteret (forkortet til RHAB) har som viktigste oppgave å støtte opp under helseforetakenes arbeid med oppgaver gitt i linjen fra Helse Midt-Norge RHF og skal ha særlig ansvar for:

  • Forskning og fagutvikling
  • Kompetansehevende tiltak
  • Generering av regionale virksomhetsdata

Det overordnede målet er å arbeide systematisk og langsiktig med tverrfaglig forskning, fagutvikling og kunnskapsutvikling. Man skal bidra til å sikre kompetanse i spesialisthelsetjenesten og kommunalt, slik at pasienter i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

Ett av flere delmål er et tett og systematisk samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljø.

Prosjektgruppa ønsker gjerne innspill til planleggingen av kunnskapssenteret.  

Tue, 27 Jun 2017 14:49:35 +0200

Relevante publikasjoner

Kunnskapsbasert habilitering 
Av Cathrine Utne Sandberg og Erik Søndenaa


Kvalitet i alle ledd - Samordning av hjelpetilbud til barn og unge
Av Guri K.Skrove og Kari Bachmann


Forskningsbasert kunnskap i habilitering
- Rapport fra nasjonalt prosjek om bruk av forskningsbasert kunnskap i habiliteringstjenesten for barn, unge og voksne.