Regionalt kunnskapssenter for habilitering

Fagmiljø

Regionalt kunnskapssenter for habilitering

Jente bæres på ryggen av ung kvinne. Foto: iStock

rhab intro forside

Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB) er en regional ressursenhet som bidrar til økt kompetanse i spesialisthelsetjenester og kommuner.

Vi arbeider med tjenestestøtte, forskning, fagutvikling, undervisning og formidling. Vårt mål er at brukere i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet. Kompetanseheving, fagutvikling og forskning i fagmiljøene for habilitering er avgjørende for et godt tjenestetilbud for personer med funksjonsnedsettelser.

Les mer om oss

Mini calevent portlet

Hva skjer?

person-portlet

Kontakt oss

Rannei Sæther
Førsteamanuensis
rannei.sather@ntnu.no
73559089

Forskning og fagutvikling

Nettverk og fagmiljø