Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB)

Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB)

Mor og datter i lek

 

Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB) er en ressursenhet som arbeider med å stimulere til tverrfaglig forskning, fag- og kunnskapsutvikling i Midt-Norge. Målet er å bidra til økt kompetanse i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helsetjenester, slik at brukere i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

Siste på siden


Siste på siden

Logo

 

Om RHAB

Kunnskapsbasert habilitering

Logo

Velkommen til det åpne nettkurset "Kunnskapsbasert habilitering"! Kurset er tilpasset både deg som er nyansatt og deg som har jobbet en stund og ønsker påfyll og videreutvikling. De tre første modulene er åpne for alle og krever kun pålogging. Modul fire og fem krever opptak ved NTNU Videre og gir 7,5 studiepoeng. Les mer om emnet her:
https://www.ntnu.no/rkbu/
kunnskapsbasert-habilitering
 

Aktuelt

Kurs og utdanning

Forskning og fagutvikling (RHAB)