Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB)

Mor og datter i lek

RHAB er en regional ressursenhet for habilitering som arbeider systematisk og langsiktig med tverrfaglig forskning, fagutvikling og kunnskapsutvikling. Målet er å bidra til å sikre kompetanse i spesialisthelsetjenesten og kommunalt, slik at pasienter i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

 


Siste på siden


 

Logo

 

Norsk Akademi for habiliteringsforskning arrangerer sin 10. årskonferanse. Mer info om program og påmelding finner du her.