Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB)

Mor og datter

RHAB er en regional ressursenhet for habilitering som arbeider systematisk og langsiktig med tverrfaglig forskning, fagutvikling og kunnskapsutvikling. Målet er å bidra til å sikre kompetanse i spesialisthelsetjenesten og kommunalt, slik at pasienter i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

 


Siste på siden


Kontakt RHAB

profileimage 

Bjørg Neset
bjorg.neset@ntnu.no
Tlf: 73 55 90 88

 

profileimage

Rannei Sæther

rannei.sather@ntnu.no

Tlf: 73 55 90 89

 

 

Logo

 

Logo