Erfaringer med utvikling av et nytt e-læringsemne innen habilitering

- fra en god ide til (nesten) ferdig emne; om prosessen, de gode hjelperne, samarbeid og evaluering

Authors

  • Rannei Sæther Førsteamanuensis
  • Hege Ramsøy-Halle
  • Bjørg Neset

Abstract

I arbeidslivet er det behov for kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom fleksible videreutdanningstilbud. E- læring kan bidra til å imøtekomme dette behovet. I utviklingen av e-læringskurs er både eksterne og interne samarbeidsavtaler avgjørende. Samarbeid med aktørene i arbeidslivet bidrar til relevans og er en mulig premiss for at arbeidstakerne gis mulighet for å gjennomføre videreutdanning. Interne samarbeidspartnere som kan bidra med pedagogisk, teknisk og administrativ kompetanse fremmer kvalitet og kontinuerlig fremdrift. Ressurser har stor betydning for valg av læringsdesign, i form av organisering og evaluering. Et fleksibelt emne som tilbys kontinuerlig, må til en viss grad være «selvgående».

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-04-29