Masterstudenter ingeniørgeologi våren 2018

Masterstudenter ingeniørgeologi våren 2018

 

Her finner du en kort posterpresentasjon av hver masteroppgave som har tilknytning til Norsk Vannkraftsenter for inneværende år. Oppgavene er sortert på de respektive fagfelt; Bygg, Ingeniørgeologi, Maskin og Elkraft/Energisystemer. Bruk menyen til venstre for å navigere mellom fagfeltene.


Master ing.geologi

Stability assessment of the tunnel invert of Roskrepp hydropower project

Anna Helene Mong Urdal

Supervisor: Krishna K. Panthi

Co-supervisors: Bibek Neupane, Kaspar Vereide

Stability assessment of headrace tunnel system of Brattset hydropower project

Ragna Halseth

Supervisor: Krishna K. Panthi

Co-supervisors: Bibek Neupane

In cooperation with: Statkraft

Evaluation of the hydraulic splitting at Bjørnstokk HPP

Snorre Anneson Ledsaak Solli

Supervisor: Krishna K. Panthi

Co-supervisors: Chhatra B. Basnet

In cooperation with: Helgeland Kraft and Sweco