Styret

Styret

Styrets oppbygning reflekterer senterets kontakt med næringslivet samt dets tverrfaglige fokus.

Styret er det samme som det nåværende HydroCen styret.

 

 

 


brosjyre NVKS