Studieguide rettet mot byggrelatert vannkraft

Studieguide rettet mot byggrelatert vannkraft

Bygg- og Miljøteknikk er den mest relevante sivilingeniørlinjen ved NTNU mot dette feltet. Bygg- og Miljøteknikk studiet gir mulighet til å velge èn av fire studieretninger. Flere av retningene gir mulighet til å jobbe med vannkraftrettede oppgaver, men èn av disse, Vann og miljø, er spesielt egnet for en karriere innen vannkraft.

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke emner som anbefales å velge dersom man ønsker å spisse de overnevnte fagretningene mot vannkraft. De grønne feltene indikerer at emnet er valgbart av studenten selv. Hold musen over emnet for å se hvorfor faget er relevant for en karriere innen vannkraftbransjen.

 

Vann- og miljøteknikk

5. år

Masteroppgave

Fordypningsprosjekt

Fordypningsemne

4. år

3. år

Teknologiledelse Betongkonstruksjoner 1

VA-teknikk GK

Bygningsfysikk GK

Matematikk 4M

Vannkraftverk/Vassdr

 


 

Studieguide rettet mot maskinrelatert vannkraft

Studieguide rettet mot maskinrelatert vannkraft

To av sivilingeniørlinjene ved NTNU er spesielt godt egnet for å jobbe innenfor dette feltet, Energi og Miljø samt Produktutvikling og Produksjon.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke emner som anbefales å velge dersom man ønsker å spisse de overnevnte fagretningene mot vannkraft. De grønne feltene indikerer at emnet er valgbart av studenten selv. Hold musen over emnet for å se hvorfor faget er relevant for en karriere innen vannkraftbransjen.

Energi og Miljø studiet gir mulighet til å velge èn av tre studieretninger. Èn av disse er i stor grad relevante for maskinteknisk vannkraft. Energi og prosessteknikk gir mulighet til å ta for seg de fluidmekaniske aspektene av et vannkraftanlegg. Dette innebærer vannveier, ventiler, svingekammer, trykkammer, avløpstunnel samt selve turbinen.

 

Energi og prosessteknikk

5. år

Masteroppgave

Fordypningsprosjekt

Fordypningsemne

4. år

3. år

Varme og massetransport

Reguleringsteknikk

 

Strømningslære

Teknologiledelse

Statistikk

 

 

Dersom du ønsker å gå Produktutvikling og Produksjon så vil det om kort tid komme en tilsvarende tabell for dette studiet!


 

Studieguide rettet mot elkraftrelatert vannkraft

Studieguide rettet mot elkraftrelatert vannkraft

Energi og Miljø er den mest relevante sivilingeniørlinjen ved NTNU mot dette feltet. Innad i dette studiet kan du velge flere studieretninger. Elektrisk energiteknikk og smarte nett gir kompetanse innen den elektriske delen av et vannkraftanlegg. Dette innebærer konvertering av mekanisk energi fra turbinen over til elektrisk kraft ved hjelp av generator, samt overføring til forbruker via elektrisk infrastruktur.

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke emner som anbefales å velge dersom man ønsker å spisse de overnevnte fagretningene mot vannkraft. De grønne feltene indikerer at emnet er valgbart av studenten selv. Hold musen over emnet for å se hvorfor faget er relevant for en karriere innen vannkraftbransjen.

Elektrisk energiteknikk og smarte nett

5. år

Masteroppgave

Fordypningsprosjekt

Fordypningsemne

4. år

3. år

Elektriske maskiner

Reguleringsteknikk

Elkraft grunnlag

Teknologiledelse

Statistikk

 

Vannkraftrelatert studieguide

Vannkraftrelatert studieguide

Norsk Vannkraftsenter ønsker å bidra til økt kommunikasjon mellom partene i industrien, sette fokus på viktige forskningsfelt, samt bidra til å rekruttere nye friske hoder til en bransje der snittalderen er høy. Denne guiden er et verktøy for studenter med det formål å belyse hvilke stier som gir mulighet for en karrière innen vannkraft. Guiden omfatter for øyeblikket kun fag ved NTNU i Trondheim.