Har din bedrift forslag til relevante masteroppgaver?

Har din bedrift forslag til relevante masteroppgaver?

Norsk Vannkraftsenter streber etter å fremme relevante problemstillinger videre til studentene for videre forskning. Vi er derfor avhengig av å få input fra bransjen, ettersom det er her det er størst bevissthet rundt hvilke problemer som eksisterer i praksis.

Vi er derfor åpne for at bedrifter kan levere inn forslag til masteroppgaver som eventuelt kan videreføres til PhD avhandlinger.

Forslaget må selvfølgelig falle innenfor kjernemålsettingen til NVKS og være rettet mot enten Bygg, Ingeniørgeologi, Maskin, Elkraft/Energisystemer eller en kombinasjon av disse.

Forslaget kan leveres elektronisk her 

Masteroppgaver ved NVKS

Masteroppgaver ved NVKS

På de fire øverste undermenyene til denne siden finner du en kort posterpresentasjon av hver masteroppgave som har tilknytning til Norsk Vannkraftsenter for inneværende år. Oppgavene er sortert på de respektive fagfelt; Bygg, Ingeniørgeologi, Maskin og Elkraft/Energisystemer.


 

Vannkraftrelatert studieguide

Vannkraftrelatert studieguide

Studieguiden er et verktøy for studenter med det formål å belyse hvilke stier som gir mulighet for en karrière innen vannkraft. Guiden omfatter for øyeblikket kun fag ved NTNU i Trondheim. 


 

 

Sommerjobb

Sommerjobb

Norsk Vannkraftsenter har et stort kontaktnett av bedrifter, og har et samarbeid med våre medlemmer om å tilby relevante sommerjobber til studentene tilknyttet senteret. Les mer om sommerjobbene i undermenyen Sommerjobber.