Masterstudenter industriell økonomi og teknologi ledelse våren 2018

Masterstudenter industriell økonomi og teknologi ledelse våren 2018

Her finner du en kort posterpresentasjon av hver masteroppgave som har tilknytning til Norsk Vannkraftsenter for inneværende år. Oppgavene er sortert på de respektive fagfelt; Bygg, Ingeniørgeologi, Maskin, Elkraft/Energisystemer og Industriell økonomi. Bruk menyen til venstre for å navigere mellom fagfeltene.

master indøk

Analysis and optimization to provide decision support in Elbas

Sunniva Reiten Bovim and Hilde Rollefsen Næss

Supervisor: Asgeir Thomasgard

Co-Supervisors: Stein-Erik Fleten and Ellen Krohn Aasgård