Om Norsk Vannkraftsenter

Om Norsk Vannkraftsenter


Norsk Vannkraftsenter (NVKS) er et nasjonalt samlende senter som skal sikre og utvikle forskning og utdanning innen vannkraftteknologi. Senteret er et samarbeid mellom universitet- og høyskoler, industri og myndigheter. NVKS har hovedsete på NTNU i Trondheim.

I perioden 2017-2024 blir NVKS sine aktiviteter gjennomført i HydroCen - Norwegian Research Centre for Hydropower Technology. HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME.


Oversikt over masterstudenter og stipendiater

Logo innlegg


Besøksadresse

Besøksadresse:

Norsk Vannkraftsenter
v/ Vannkraftlaboratoriet, NTNU
Alfred Getz vei 4
7491 Trondheim

Third Francis-99 workshop

Third Francis-99 workshop

MAY 29-30, 2019 - Third Francis-99 workshop is the continuation of previous two workshops. The workshop will focus on FSI analysis under steady state operating conditions. Unlike the previous two workshops, the present workshop includes additional (simplified) test case of hydrofoil that allows simplified study of FSI to understand the mechanics behind the fluid structure coupling. Check out the programme

HydroCen årsrapport 2017

HydroCen årsrapport 2017