Optimalt vedlikehold av vannkraftverk (ET6005)

Optimalt vedlikehold av vannkraftverk (ET6005)

På dette kurset vil du lære metoder, kriterier, verktøy og datagrunnlag for planlegging og teknisk-økonomisk analyse av optimalt vedlikehold av vannkraftverk.

Målgruppe: Teknisk personell med behov og interesse for kompetanse og ferdigheter innen optimalt vedlikehold av vannkraftverk.
 
Kursbeskrivelse: Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsstyring og estimering av forventet nytteverdi av vedlikehold. Deltakerne vil bli i stand til å estimere og vurdere lønnsomhet av vedlikeholdstiltak i vannkraftverk.
 
Arrangør: Institutt for elkraftteknikk ved NTNU i samarbeid med EnergiAkademiet og NTNU Videre.
 
Mer informasjon om kurset finner du på NTNU Videre sine sider og på Energi Norge sine sider.

 

18 nov 2019

person-portlet

Kontakt

Eivind Solvang
Tilknyttet
eivind.solvang@ntnu.no
92624451