Om Norsk Vannkraftsenter

Om Norsk Vannkraftsenter

Norsk Vannkraftsenter (NVKS) er et nasjonalt samlende senter for å sikre og videreutvikle undervisning og forskning innen vannkraftteknologi. Senteret drives i samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, vannkraftbransjen og norske myndigheter, med hovedsete på NTNU.