Formål

Formål

Norsk Vannkraftsenter sitt formål er å framskaffe og koordinere ressurser og innsats innen vannkraftrelatert undervisning, forskning og utvikling ved NTNU og samarbeidende institusjoner for å sikre optimal utvikling av norske vannkraftressurser og norsk vannkraftkompetanse.
 
Dette gjøres gjennom å:
 
  1. Styrke grunnutdanningen og rekrutteringen gjennom god forskningsbasert undervisning som er faglig og industrielt aktuell, både ved NTNU og samarbeidende institusjoner.

  2. Tilrettelegge for samarbeid på tvers av de enkelte fagdisiplinene.

  3. Sikre kommunikasjon, implementering og formidling av kunnskap mellom forskningsmiljøene på NTNU og medlemmer av NVKS.

  4. Identifisere relevante og aktuelle forskningstema, samt sikre strategisk påvirkning.

  5. Fremme forskning på høyt internasjonalt nivå og sikre god internasjonal kontakt.

brosjyre NVKS