Masterstudenter maskin våren 2018

Masterstudenter maskin våren 2018

 

Her finner du en kort posterpresentasjon av hver masteroppgave som har tilknytning til Norsk Vannkraftsenter for inneværende år. Oppgavene er sortert på de respektive fagfelt; Bygg, Ingeniørgeologi, Maskin og Elkraft/Energisystemer. Bruk menyen til venstre for å navigere mellom fagfeltene.


Master maskin 1

Pump as turbine (PAT)      

Sondre Skjoldli & Øyvind Albert

Supervisor: Torbjørn K. Nielsen

Co-supervisor: Mdee Ombeni, UDSM

Impact from Flexible Operations on High Head Francis Turbines

Andreas N. Skorpen

Supervisor: Ole Gunnar Dahlhaug

Co-supervisor: Bjarne Børresen

In cooperation with: Multiconsult

Design and test of a micro turbine in the Waterpower Laboratory

Vetle Frydenlund

Supervisor: Ole Gunnar Dahlhaug

Co-supervisor: Bjørn Winther Solemslie

In cooperation with: Deep River and MEW

Master maskin

Dynamic analysis of a system with RPT

Carl Andreas Veie

Supervisor: Torbjørn K. Nielsen

Co-supervisor: Magni Fjørtoft Svarstad

Pressure pulsations in a Francis turbine

Daniel Sannes

Supervisor: Ole Gunnar Dahlhaug

 

Master maskin 10

Simulation of a booster pump and a reversible pump turbine in series                                                        

John Valstad

Supervisor: Pål-Tore Selbo Storli

Co-supervisor: Helene Dagsvik and Magni Fjørtoft Svarstad

 

Fluid structure interaction in a pipe                                                        

Anders Thorstad Bø

Supervisor: Bjørnar Svingen


Master maskin 11

 

Simulation of prerotation in the flow at the inlet of a reversible pump turbine                       

Kristin Morvik Torød

Supervisor: Pål-Tore Selbo Storli

Co-supervisor: Jan Tore Billdal

In cooperation with: Rainpower


master maskin 12

 

PIV measurement of the flow in the vaneless space of a Francis turbine

Steinar Straume

Supervisor: Pål-Tore Selbo Storli

Co-supervisor: Kristian Sagmo

Energy measurements in the field

Trine Brath

Supervisor: Bjørnar Svingen

Pressure pulsations at Smeland power plant

Johannes Kverno

Supervisor: Ole Gunnar Dahlhaug

Co-supervisor: Torbjørn Nielsen

In cooperation with: Agder Energi

Experimental investigation and mitigation of vortex shedding

Magne Tveit Bolstad

Supervisor: Pål-Tore Selbo Storli

Co-supervisor: Kristian Sagmo


Master maskin 13

 

Pressure pulsations in high head Francis turbines

Madeleine J. Selvig

Supervisor: Ole Gunnar Dahlhaug

Co-supervisor: Chirag Trivedi


Design of a turbine which utilizes the spill water of large ships

Christoffer Meek

Supervisor: Ole Gunnar Dahlhaug

Co-supervisor: Chirag Trivedi and Bjørn Winther Solemslie

In cooperation with: QRRENT AS

Thermodynamic efficiency measurements at Smeland power plant

Vegard Ulvan

Supervisor: Ole Gunnar Dahlhaug

Co-supervisor: Bjørn Winther Solemslie

In cooperation with: Agder Energi

Investigation of on-set of trailing edge cavitation in a Francis runner

Andreas Slagstad

Supervisor: Pål-Tore Selbo Storli

Co-supervisor: Petter Østby

In cooperation with: Rainpower