Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

Doktorgradsutdanningen ved MH-fakultetet, fra opptak til disputas.

Ph.d. og dr. philos.
Oppfølging og veiledning.
Vitnemål og doktorpromosjon.
Rådgivning og lederstøtte ved fakultetet.
Kvalitetssikringsarbeid.

Kontaktperson og saksbehandler for ph.d. opptakssøknader fra 

  • Institutt for psykisk helse
  • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap