Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:  

  • Eiendomsutvikler for campus Kalvskinnet og Øya. Inkl. ombyggingssøknader, prosjekt- og konseptutvikling, mulighetsstudier og prosjektledelse 

  • Utvikling av formelle og uformelle læringsarealer 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Echtermeyer, Andreas; Emdal, Arnfinn; Grønli, Morten; Hakvåg, Jan Terje; Jacobsen, Terje; Nordal, Steinar; Sangesland, Sigbjørn; Simonsen, Anne Karoline; Steen, Sverre; Sørby, Knut. (2013) Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. 2013.