Studier

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Studier

Studier ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Studenter med stipendiat i kjemilaben som utfører ekseperiment. Foto

Vil du bli med å...

Vil du bli med å...

 

  • Lage miljøvennlig gasskraft med CO2-håndtering?
  • Utvikle morgendagens legemidler?
  • Utvikle nye materialer til biler og fly?

Prosessindustrien er Norges klart viktigste industrigren, og her lærer du å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper fra molekylære prosesser på nanonivå til bygging og drift av store prosessanlegg.

Undervisning innen kjemisk prosessteknologi organiseres av Institutt for kjemisk prosessteknologi.

Informasjon til nye studenter

Fakta

For deg som vil vite mer om
studieretningen kjemisk prosessteknologi

Informasjon til studenter ved IKP

Følg våre studenter på Instagram

Følg studenthverdagen på IKP