Institutt for kjemisk prosessteknologi

Studier

Studenter ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

 

Vil du bli med å...

 
  • Lage miljøvennlig gasskraft med CO2-håndtering?
  • Utvikle morgendagens legemidler?
  • Utvikle nye materialer til biler og fly?

Prosessindustrien er Norges klart viktigste industrigren, og her lærer du å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper fra molekylære prosesser på nanonivå til bygging og drift av store prosessanlegg.

Undervisning innen kjemisk prosessteknologi organiseres av Institutt for kjemisk prosessteknologi.