Studier

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Studier

Studier ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Studenter med stipendiat i kjemilaben som utfører ekseperiment. Foto

Vil du bli med å...

Vil du bli med å utvikle...

 

  • Teknologi for CO2-fangst?
  • Fremtidens energiløsninger, som biodrivstoff, solceller og brenselsceller? 
  • Nye og innovative medisiner og legemidler? 
  • Renseteknologi som sikrer rent vann og reduksjon av utslipp? 
  • Bærekraftig matproduksjon og nye produkter basert på råstoff fra havet? 
  • Energieffektive produksjonsprosesser ?
  • Løsninger for resirkulering og minimal produksjon av biprodukter og annet avfall?

 

Prosessindustrien er Norges klart viktigste industrigren, og hos oss lærer du å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper fra molekylære prosesser på nanonivå til bygging og drift av store prosessanlegg.

Undervisning innen kjemisk prosessteknologi organiseres av Institutt for kjemisk prosessteknologi.

Informasjon til nye studenter

Fakta

Informasjon til nye studenter

For deg som vil vite mer om
studieretningen kjemisk prosessteknologi

Informasjon til studenter ved IKP

Fakta

Informasjon til studenter ved IKP

Følg våre studenter på Instagram

Følg IKP-studentene:

 

 

@kjemiprosessntnu

Ph.d.-studier