Bærekraftig prosessindustri

Bærekraftig prosessindustri

 

Vi står overfor flere globale utfordringer knyttet til bærekraftig produksjon av produkter som verden trenger, som kjemikalier, materialer og energi. Bærekraftig utvikling krever innovasjon og nye prosesser for energieffektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse, samt bruk av biologiske råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass.

Prosessindustrien har lenge hatt en viktig rolle i det norske samfunnet og står for 20 % av eksporten til utlandet.

Industrien produserer blant annet:

 • Aluminium, sink og nikkel
 • Jern og stål
 • Kjemikalier og andre kjemiske produkter
 • Papir og papp
 • Raffinerte petroleumsprodukter
 • Sement, kalk og gips.

Bærekraftig utvikling betyr at vi "tar vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine" (FNs bærekraftsmål). For å bli bærekraftig, trenger derfor prosessindustrien å utvikle nye miljøvennlige og kostnadseffektive teknologier og produksjonsmetoder som:

 • Bruker biomasse i produksjon av produkter
 • Utnytter sidestrømmer til produksjon av nye produkter
 • Gir lavere energiforbruk og mindre utslipp
 • Bruker karbonfrie prosesser eller tar i bruk CO2-fangst. [i]

Fremtidens bærekraftige teknologier krever tverrfaglig samarbeid, kreativitet og grunnleggende teknisk kunnskap. Det er derfor behov for kjemikere for å finne nye reaksjonsprosesser, bioteknologer med forståelse for biologiske prosesser og ingeniører som kan optimalisere og utvikle storskala prosesser basert på de (bio)kjemiske reaksjonene. Det er også viktig å kunne gjøre en livsløpsanalyse (life-cycle assessment) for å evaluere effekten på miljøet, samt å beregne kostnader og inntekter. 

Komponenter i bærekraftige prosesser. Illustrasjon

Figur 1: Noen av de viktigste komponentene i utviklingen av bærekraftige prosesser. [ii]

 

Løsningene studentgruppene kommer fram til vil bidra til måloppnåelse på flere av FNs bærekraftsmål som Ren energi til alle (mål 7), Ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12) og Stoppe klimaendringene (mål 13).

 

Eksempler av tema

 • Biologiske prosesser i gassrensing
 • Utnyttelse av produktstrømmer med lav konsentrasjon av NH3 (væske/gass) eller H2S (gass)
 • Kostnadseffektiv aluminium- og sementproduksjon med CO2 fangst

Landsbyen samarbeider med industri som foreslår oppgaver. En av disse er Nofitech.

 

Ønsket fagkompetanse

Bærekraftig utvikling i industrien krever tverrfaglig kompetanse, derfor ønsker vi studenter fra alle fagretninger velkommen!


[i] Norsk prosessindustri: VEIKART FOR PROSESSINDUSTRIEN, 2016 (PDF)

[ii] Jeffery Perl: Sustainability Engineering: A design quide for the chemical process industry., Springer 2016, 239 sider.

Fakta om landsbyen - TKP4852

Emnekode: TKP4852
Landsbytittel: Bærekraftig prosessindustri
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Hanna Knuutila
Kontaktinformasjon: hanna.knuutila@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Important information about EiT

Important information about EiT:

 • The focus on teamwork skills and group processes is the unique feature of Experts in Teamwork (EiT)
 • EiTs teaching methods depend on the contribution and presence of every participant throughout the semester. For this reason, attendance is compulsory on every village day.
 • In contrast to many courses, the first few days are especially important in EiT. During this period, get to know each other and discuss what each individual can contribute. You will also draw up the compulsory cooperation agreement and start preparing a shared research question.
 • For additional information about Experts in Teamwork, see page for students