(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - gunnerus - topp på bibliotekside

Foto: Gunnerusbiblioteket sett fra utsiden.
Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU

Velkommen til

Gunnerusbiblioteket

Biblioteket ble stiftet i 1768 som bibliotek ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Gunnerusbiblioteket er det eldste vitenskapelige bibliotek i Norge (Gunnerusbibliotekets historie).

Knudtzonsalen kan besøkes etter avtale. Send epost til Gunnerusbiblioteket.

nyweb - bibliotekene- gunnerus - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Spesialsamlinger

Historiske arkiv, bilder, bøker, håndskrifter, kart, musikk- og teatersamlinger.

Samlinger

Bøker, oppslagsverk, tidsskrift.

Rom og utstyr

Grupperom og leseplasser, mikrofilmapparat, PC, utskrift.

Arrangement

Foredrag, kurs i slektsforskning og lokalhistorie, seminarer, utstillinger.

UB - SoMe

Apningstider

Åpningstider

Gunnerusbiblioteket

Stor mørk bygning med mange vinduer. Foto

Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B

Bibliotek og lesesal er for tiden stengt

Spesialsamlingene 

Åpent: mandag-fredag 9–14:30 (etter avtale)

 

 

Kontakt

Mini calevent portlet

Arrangement

forside - flere arrangement