(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - gunnerus - topp på bibliotekside

Foto: Gunnerusbiblioteket sett fra utsiden.
Foto: Nils Kristian Eikeland/NTNU

Velkommen til

Gunnerusbiblioteket

Biblioteket ble stiftet i 1768 som bibliotek ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Gunnerusbiblioteket er det eldste vitenskapelige bibliotek i Norge (Gunnerusbibliotekets historie).

Knudtzonsalen kan besøkes etter avtale. Send epost til Gunnerusbiblioteket.

UB - SoMe

nyweb - bibliotekene- gunnerus - responsive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Spesialsamlinger

Historiske arkiv, bilder, bøker, håndskrifter, kart, musikk- og teatersamlinger.

Samlinger

Bøker, oppslagsverk, tidsskrift.

Rom og utstyr

Grupperom og leseplasser, mikrofilmapparat, PC, utskrift.

Arrangement

Foredrag, kurs i slektsforskning og lokalhistorie, seminarer, utstillinger.

Apningstider

Åpningstider

Gunnerusbiblioteket

Stor mørk bygning med mange vinduer. Foto

Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B

Åpent: Mandag–torsdag 8:30–19
Fredag 8:30–18

Stengt: 26. mai, 6. juni

Spesialsamlingene 

Stengt på grunn av rehabilitering av ventilasjonsanlegg.

Mini calevent portlet

Arrangement

forside - flere arrangement